Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Agape


Wolontariat Studencki   AGAPE

w Instytucie   Nauk  o  Wychowaniu

Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w   Krakowie

      OPIEKUN:  dr Maria Jordan, mgr Katarzyna Sygulska

Kontakt:       dyżury – czwartek 9.00 – 12.00, pokój 511, 

             Wydział Pedagogiczny,  Kraków,  ul. Ingardena 4

                                    up.agape@gmail.com

http://agape.cba.pl/

 

Wolontariat Studencki Agape działa Instytucie Nauk o Wychowaniu nieprzerwanie od 2003 r. W 2005 roku przyjął nazwę AGAPE – znaczy to tyle co miłość idealna, doskonała, altruistyczna – co w pełni oddaje istotę idei wolontariatu.Wolontariat działa w oparciu o inicjatywy i aktywność studentów przy wsparciu inicjatorki i opiekunki Wolontariatu dr Marii Jordan.

            Celem działalności Wolontariatu Studenckiego AGAPE

jest bezinteresowna, spontaniczna i serdeczna pomoc potrzebującym oraz oferowanie szeroko pojętej pomocy i szerzenie idei wolontariatu. Podstawą pracy wolontariatu jest Statut Uniwersytetu Pedagogicznego Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,  Statut Wolontariatu AGAPE oraz Kodeks Wolontariusza.

         

            Przyjęty model pracy  wolontarystycznej

odzwierciedla rodzaj potrzeb zgłaszanych przez środowisko, placówki i  osoby indywidualne oraz poziom i zakres kompetencji posiadanych przez studentów. Formuła Wolontariatu AGAPE przy I N o W jest otwarta na różnorodność problemów, zadań i wpływających wniosków. Jeśli nie można ich zrealizować – wtedy staramy się kierować potrzebujących do odpowiednich grup wolontarystycznych pracujących w Krakowie. Studenci kierunków pedagogicznych są zapoznawani przez opiekuna z ideą, celami i podstawami prawnymi wolontariatu, na których opiera się działalność AGAPE. Działalność wolontarystyczną prowadzi 20% studentów I N o W, co potwierdzają wyniki badań prezentowane w pracach dyplomowych  naszych studentów.

            Wybrane przykłady działalności:

Współpraca i udział w działaniach Banku Żywności w Krakowie. Szerzenie i realizowanie idei wolontariatu wśród młodzieży studenckiej. Gromadzenie materiałów do biblioteczki wolontariatu. Przygotowywanie opracowań na temat wolontariatu – prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie. Prezentacja wolontariatu studenckiego na Dniach Otwartych Uniwersytetu  Pedagogicznego. Organizacja stoiska na Festiwalu Nauki uczelni krakowskich. Spotkania informacyjno – szkoleniowe z pracownikami placówek opiekuńczych np. T P D, ośrodek wychowawczy, O H P oraz z pracownikami, którymi są  pedagodzy szkolni i poradniani. Udzielanie informacji i pośrednictwo w realizacji wniosków o pomoc wolontarystyczną. Przygotowanie i realizacja programów rekreacyjno –oświatowych. Udzielanie studentom pomocy w realizacji ich zindywidualizowanych planów w zakresie pracy wolontarystycznej.

       Współpraca ze środowiskiem: działania wspierające w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, praca w charakterze opiekunów  na półkoloniach, wczasach dla dzieci  i obozie wypoczynkowym dla młodzieży szkolnej, organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, zindywidualizowana pomoc dzieciom szczególnej troski, Za działalność wolontarystyczną nasz Wolontariat otrzymał wiele podziękowań. Studenci otrzymują zaświadczenia o wykonywanej pracy wolontarystycznej.

Obecnie wolontariusze studenccy pragną włączyć się do organizacji Centrum Wolontariatu w Krakowie, kontynuować udział w akcjach charytatywnych wraz z Bankiem Żywności, ze Stowarzyszeniem „Wiosna”. Ponadto wolontariat AGAPE wspiera działalność naukową Uczelni poprzez aktywną pomoc przy organizowaniu konferencji, wykładów i spotkań z zasłużonymi pracownikami sektora pomocy społecznej.  Organizowanie są spotkania i wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych oraz wiele innych przedsięwzięć.

            Działalność naukowa: organizacja seminariów, na których zaproszeni goście prezentują działalność organizacji pozarządowych,  pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych i dyplomowych, prezentacja działalności wolontariatu na konferencjach krajowych i jednej konferencji międzynarodowej, przeprowadzenie „powszechnego spisu wolontariuszy” INoW, publikacja artykułów w pracach zbiorowych,  Problematyka wolontariatu jest chętnie podejmowana przez studentów w pracach zaliczeniowych i dyplomowych.

            Postulaty: dalsze upowszechnianie idei i aktywności wolontarystycznej wśród studentów, zaliczenie pracy wolontarystycznej studentów na poczet praktyk studenckich, uruchomienie punktowanego przedmiotu – fakultetu „wolontariat”.